Nota prawna

Ubezpieczenie

Adwokaci i radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 10 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, nr 47, poz. 278).

Wyłączenie odpowiedzialności
Wszelkie materiały są zamieszczone w serwisie jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w konkretnej sprawie. Kancelaria Law&Investments M. Banasik nie ponosi odpowiedzialności za żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym serwisie. Odwiedzający niniejszą stronę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach odnoszących się do ich praw i obowiązków.
Kancelaria Law&Investments M. Banasik dopełnia wszelkich starań, aby materiały zamieszczone w niniejszym serwisie były aktualne, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach tu umieszczonych.

Ochrona prywatności

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
Dane osobowe zawarte w formularzach jak również inne dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem niniejszej witryny Kancelaria Law&Investments M. Banasik przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia i wymogami prawa polskiego oraz europejskiego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze witryny w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników kancelarii zajmujących się administracją bazy.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Kancelarii Law&Investments M. Banasik, kancelaria zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Kancelarii Law&Investments M. Banasik nie przekazuje, nie sprzedaje oraz nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na prośbę użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Copyright

Kancelarii Law&Investments M. Banasik jest właścicielem witryny www.kancelaria-banasik.pl. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte na podanej stronie internetowej (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Należą do Kancelarii Law&Investments M. Banasik bądź też są przez nią licencjonowane.