dr Krzysztof Tapek

Company Law
Civil Law
Commercial Law

Attorney-at-law specialising in corporate, civil, and construction law. Deals with providing legal aid to business enterprises managing long-term projects in corporate and commercial matters. Supports Clients with strategic and secure management. Participates in commercial and business negotiations. Advises Clients on running business, including in atypical forms.

PhD graduate dealing with the issue of alternative investment companies.

Języki

English, French

Kontakt

tel. 510579559
e-mail: [email protected]

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie (Regional Chamber of Attorneys-at-Law in Krakow)

Publikacje

1. Article “Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. po upływie kadencji – glosa do postanowienia SN z 08.04.2015 r, III CZ 19/15”; Glosa 1/2016, Wolters Kluwer,
2. Article “Corporate social responsibility w kontekście imperatywu kategorycznego Kanta”; Etyka w życiu gospodarczym 1/2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
3. Article (co-author: Marcin Hotel) “Jednostronne czynności prawne członka zarządu ze spółką kapitałową”; „Forum Prawnicze” 4/2015, Fundacja Utriusque Iuris,
4. Article “Uzasadnianie decyzji interpretacyjnych”; Palestra 3/2016, Naczelna Rada Adwokacka,
5. Article “Zakres kognicji sądu rejestrowego w stosunku do uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych; sposób reprezentacji spółki przez jednoosobowy zarząd – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24.07.2013, sygn.: III CNP 1/13”; Glosa, Wolters Kluwer 1/2015,
6. Article “Czy menedżerskie opcje na akcje mogą być efektywnym instrumentem minimalizującym koszty agencji w spółkach akcyjnych?”; Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia, Stowarzyszenie Mage.pl 2/2015,
7. Article “Naruszenie dóbr osobistych konsumenta agresywną działalnością windykacyjną”, C.H. Beck, Warszawa 2016,
8. Article “Uchwały o tezauryzacji zysku w spółce w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego o sprzeczności uchwał z dobrymi obyczajami i pokrzywdzeniu akcjonariusza”, Olsztyn 2016,
9. Article “Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy przekształcanego przewidzianej w art. 584(13) k.s.h.”, Przegląd Prawa Handlowego, Wolter Kluwer 2017/6,
10. Article “Pro -European interpretation of national commercial law and the spillover effect of EU law”; Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia, Stowarzyszenie Mage.pl 2/2017,
11. Article “Kilka uwag na temat nowej regulacji prokury”, Przegląd Prawa Handlowego, Wolter Kluwer 2017/8,
12. Article “Uchwały nieważne i nieistniejące zgromadzeń spółek kapitałowych – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 25.08.2016 r., V CSK 694/15”; Glosa, Wolters Kluwer 3/2017