Dla ulgi ważne są przybicie i zapłata

Kto kupuje nieruchomość z licytacji komorniczej, ten nie musi się martwić o PIT, nawet jeśli w ciągu dwóch lat nie uzyska postanowienia sądu przysądzającego własność.

Przy licytacjach komorniczych można być pewnym nabycia nieruchomości już z chwilą wydania przez sąd postanowienia o przybiciu. To wystarcza, aby uznać, że cel mieszkaniowy został zrealizowany. W innej sytuacji znajdują się podatnicy, którzy kupują nieruchomości od deweloperów. Z orzecznictwa jednoznacznie wynika, że w ciągu dwóch lat trzeba podpisać akt notarialny. Nie wystarczy zawarcie umowy i wpłata pieniędzy na rachunek dewelopera, i to nawet gdyby winę za opóźnienie w podpisaniu aktu ponosił deweloper, który nie ukończył inwestycji w terminie. Potwierdzają to np. wyroki – wyrok NSA z dnia 21 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 321/15, wyrok NSA z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2320/14.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1475/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl