Fundusz sekurytyzacyjny nie może korzystać na BTE

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem.

Fundusze sekurytyzacyjne, nabywające wierzytelności od banków, będą miały duży problem, zaś wielu dłużników może odetchnąć z ulgą, gdyż przedsiębiorcy nie będą w stanie wyegzekwować od nich pieniędzy.

(Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. akt III CZP 17/17)

Źródło: www.gazetaprawna.pl