Nie trzeba samemu uzbrajać działek, aby zostać uznanym za przedsiębiorcę

Właściciel gruntu działa w charakterze podatnika VAT, gdy sprzedaje go spółce, która sama podjęła już działania przekraczające zwykły zarząd nieruchomością.

Małżonkowie chcieli sprzedać działki spółce, ale najpierw ona w ich imieniu miała wybudować na tym terenie osiedle domków jednorodzinnych. Małżonkowie w takiej sytuacji będą działać w charakterze podatników VAT, ponieważ planowana przez nich sprzedaż działek spełnia przesłanki działalności gospodarczej. Nie jest to typowy sposób wykonywania prawa własności. Nawet jeśli małżonkowie nie podjęli osobiście działań zmierzających do uatrakcyjnienia działek, to planowana przez nich dostawa działek wypełnia przesłanki działalności gospodarczej.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 2032/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl