Ugoda załatwia sprawę odszkodowań po znacjonalizowanych majątkach

Porozumienie zawarte z organem państwowym i uzyskanie na jego podstawie odszkodowania za bezprawnie odebrany majątek po wojnie na mocy przepisów o reformie rolnej wyklucza wnoszenie dalszych roszczeń przez następców prawnych byłych właścicieli.

(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2017 r., sygn. akt I CSK 613/16)

Źródło: www.gazetaprawna.pl