Zobowiązania spadkobiercy nie są kosztem

Wypłacony zachowek nie pomniejszy przychodu ze zbycia odziedziczonego mieszkania.

Wypłata zachowku nie mieści się w kategorii kosztu odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o PIT) ani kosztu uzyskania przychodu przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości (art. 22 ust. 6d).

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1401/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl