Żona nie nabywa majątku od męża

Włączenie mieszkania należącego do jednego z małżonków do majątku wspólnego obojga nie powoduje, że drugi z małżonków je nabywa. Liczy się data, kiedy właścicielem nieruchomości stał się pierwszy z nich.

Nie każde przeniesienie własności jest nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Wspólność majątkowa małżeńska jest bowiem bezudziałowa. Umowy majątkowej nie można zatem utożsamiać z nabyciem majątku ani udziałów w nim.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 1236/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl