PRAWO KARNE

Pomagamy pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielom prywatnym, oskarżycielom posiłkowym oraz skazanym. Naszą pomoc realizujemy poprzez:

  1. reprezentację w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję, prokuraturę,

  2. reprezentację w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach w postępowaniach: karnym, kasacyjnym oraz wykonawczym,

  3. sporządzanie zażalenia, apelacji oraz innych pism procesowych,

  4. składanie skarg oraz wniosków na etapie postępowania przygotowawczego,

  5. sporządzenie kasacji oraz wniosku o wznowienie postępowania,

  6. przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, prywatnego aktu oskarżenia oraz subsydiarnego aktu oskarżenia,

  7. udział podczas przesłuchania na policji lub na rozprawie przed sądem.

Skontaktuj się z:

Marcin Banasik

CONTACT US